pentingnya sanad

Kepentingan Sanad dalam Periwayatan Warisan Ilmiah Islam (Turath) Bhg 1

Kepentingan Sanad dalam Periwayatan Warisan Ilmiah Islam (Turath) Takrif Sanad atau Isnad Sanad atau Isnad dari Sudut Bahasa Dalam Lisan Al-‘Arab ada menyebutkan: إن الإسناد في اللغة مصدر للفعل اسند من قولهم : أسندت هذا الحديث إلى فلان، اسنده إسنادا إذا رفعته فاسند الحديث بمعنى رفعه لذا يعني الإسناد في الحديث عند أهل اللغة أن […]

Baca...