Rujuk Kepada Isteri Yang DiCeraikan

Soalan: Seorang isteri telah diceraikan olah suaminya dengan talak satu, tidak sampai 24 jam suami itu telah melafazkan rujuk kembali. Apakah isteri itu telah dikirakan sebagai isteri yang sah atau suami isteri itu hendaklah merujuk kepada kadi untuk rujuk kembali. Lutfi, KL Jawapan: Thalak raj’i tidak melarang bekas suami berkumpul dengan bekas isterinya, sebab aqad […]

Baca...